BİZ
İLGİLENİRİZ!

Bizi farklı kılan nedir?

 • Disgnatik cerrahide 30 yıllık deneyime ve yılda 500'den fazla cerrahi çene relokasyonuna sahip interdisipliner uzman ekibi (maksillofasiyal cerrahi, oral cerrahi, implantoloji, anesteziyoloji, radyoloji, fizyoterapi).
 • Mükemmel uyumlu ve birbirleriyle anlaşan muayenehane ekibi (DVT)
 • Düşük radyasyonlu 3 boyutlu Cone-Beam röntgen
 • Minimal invazif ameliyat tekniği ve prosedürleri
 • Fonksiyon ve estetiğin optimizasyonu için bilgisayar destekli 3 boyutlu planlama
 • En uygun sonuçlar için foto analizlerin hazırlanıp kullanılması
 • Son derece özenli narkoz yöntemleri ve bireysel
  ayarlanmış ameliyat sonrası ağrı tedavisi
 • Yirmilik dişler veya diğer sağlıklı dişler çekilmeden
 • Üst çene arası sabitleme yapmadan
 • Besleme borusu, kan ünitesi ve mesane kateteri kullanmadan
 • Dışarıdan yara izleri görünmeyecek şekilde
 • Hastanede en fazla 4 günlük kalış süresi
Çevrimiçi anamnez Online randevu